OSP Stara Kamionka Ochotnicza Straż Pożarna Stara Kamionka

Historia Jednostki

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Kamionce

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Kamionce powstała w 1924 roku. Jej założycielami byli m.in.: Medard Karpiel – komendant, Antoni Rećko – zastępca komendanta, Adolf Rećko i Antoni Żółtko jako członkowie zarządu. Na początku do OSP należało 20 osób. Niestety, nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu.

Początkowo wyposażenie jednostki było bardzo skromne. OSP miało na swoim stanie pompę ręczną, beczkowóz konny, toporki i bosaki. Straż posiada mundury wyjściowe. Z materiałów wiejskich i środków własnych strażaków wybudowano drewnianą remizę.

W okresie okupacji radzieckiej, w 1940 roku sprzęt pożarniczy i mundury zostały zarekwirowane przez władze okupacyjne. Pomimo tych trudności, działalność jednostki trwała nieprzerwanie przez całą wojnę.

W 1945 roku odzyskano sprzęt pożarniczy. Komendantem był wówczas Antoni Rećko. Strażacy z własnych funduszy wyremontowali sprzęt gaśniczy. Dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników, zmobilizowano młodzież, organizowano imprezy i zgromadzono fundusze potrzebne do wybudowania nowej remizy. W latach 50-tych rozpoczęto budowę murowanej remizy. Później poszerzono ją o salę świetlicową.

W 1948 roku, staraniem ówczesnego naczelnika Jana Kucharewicza, OSP w Starej kamionce otrzymała pierwszą motopompę M-200, którą w 1951 roku zastąpiła motopompa M-800. W roku 1949 wykonano ogumiony konny wóz rekwizytowy i w tym też roku ukończono budowę krytego zbiornika wodnego o pojemności 50 m sześc.

Przez cały okres OSP prowadziła szeroko zakrojoną działalność przeciwpożarową, jak też kulturalną. Organizowano różnego rodzaju imprezy oraz propagowano wśród społeczeństwa bezpieczeństwo pożarowe. W tym też okresie przy OSP działał zespół sceniczny. Zespół ten wyjeżdżał również do okolicznych wsi, żeby wystawić jednoaktówki pt. „Ciocie na wydaniu" i „Ładny widok".

W 1960 roku powołano przy OSP drużynę żeńską i młodzieżową.

Lata 70-te XX wieku to dalszy rozwój jednostki. Członkowie OSP brali czynny udział w życiu kulturalnym gminy, organizując zabawy taneczne, uczestnicząc w pochodach z okazji ważnych uroczystości państwowych i kościelnych. Pełnili także warty honorowe.. Jednostka prowadziła też kontrole bezpieczeństwa pożarowego w Starej Kamionce oraz w sąsiednich miejscowościach: Pawełkach, Bilwinkach, Kurowszczyźnie, Nowej Kamionce, Wojnachach, Bobrownikach, Drahlach.

Drużyna OSP wielokrotnie uczestniczyła w zawodach sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym, zajmując czołowe miejsca.

Pierwszy samochód pożarniczy jednostka otrzymała w roku 1976. Był to Żuk A15C z pełnym wyposażeniem.

W 2005 roku jednostka pozyskała samochód pożarniczy Star 244, a w roku 2011 nowy samochód pożarniczy Mercedes – Benz Atego GBA.

W 2001 roku OSP ze Starej Kamionki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie, a 2 października 2006 roku włączono ją do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W latach 70-tych wybudowano nową remizę, która – razem z Klubem Wiejskim – służy po dzień dzisiejszy. Obecnie jednostka liczy 61 członków czynnych i 10 honorowych.

Od roku 2007 OSP wspiera finansowo sponsor ze Starej Kamionki, który przekazał już ok. 48 tys. zł na potrzeby jednostki. Z tych środków zakupiono sprzęt pożarniczy oraz umundurowanie wyjściowe.

93 rok istnienia jednostki OSP w Starej Kamionce jest dowodem, że działalność tej drużyny jest istotnym i ważnym elementem ochrony i walki z wszelkimi zagrożeniami.